Ngân hàng An Bình

Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu là 20%. Tiếp sau đó ngân hàng sẽ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 35% và lên kế hoạch chuyển sàn.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – mã chứng khoán ABB)

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – mã chứng khoán ABB) vừa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. 

Theo đó, ABBank chào bán 114.262.271 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thực hiện trong quý IV/2021, tỷ lệ phát hành 20%.

Ngân hàng cho biết, số tiền dự kiến thu được hơn 1.142 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (cùng với số tiền dự kiến thu được từ phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP) trước hết và chủ yếu được sử dụng để đảm bảo và nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như cho vay, đầu tư các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá như trái phiếu Chính phủ, đồng thời một phần được sử dụng để đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường nền tảng số hoá của Ngân hàng. 

Cùng với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu này, ABBank hiện đang hoàn tất hồ sơ nộp Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện phát hành 11.426.227 cổ phần tương đương 2% vốn điều lệ hiện tại dành cho cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP.

Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP, ABBAank sẽ tiếp tục triển khai chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% (tính trên số vốn điều lệ mới sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với số tiền được sử dụng tổng cộng gần 2.440 tỷ đồng.

Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu lần này cùng với việc phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến thực hiện trong năm nay thuộc giai đoạn 1 của lộ trình tăng vốn của ABBank gồm 2 giai đoạn đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận. Sau khi kết thúc giai đoạn 2 (chia cổ phiếu thưởng), tổng số vốn điều lệ ABBank sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng.

Được biết ABBank cũng đang tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết để chuyển mã cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM lên sàn niêm yết trong thời gian tới.

Thanh Bình (theo doanhnghieptiepthi.vn)

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *